Advanced
Digital Services

We use the latest technology!

Skener 3Shape TRIOS 3 Wireless

In our dental practice, we use one of the most revolutionary products in dentistry.

To je intraoralni skener 3Shape TRIOS 3 Wireless, ki omogoča, da pacientom brez neprijetnega klasičnega odtiskovanja digitalno zajamemo stanje zob, ki se nam nato v 3D obliki izriše na računalniku. To imenujemo digitalni odtis. Ta  nam omogoča lažjo komunikacijo s pacientom in predvsem prikaz, kaj se v ustih dogaja. Pri protetični oskrbi (luske, mostički in prevleke na zobeh ali implantatih) pa zagotavlja izjemno natančnost in kakovost, skrajša potrebni čas za oskrbo, predvsem pa je obisk pri zobozdravniku na ta način mnogo bolj zanimiv in prijeten.It is the 3Shape TRIOS 3 Wireless intraoral scanner to digitally record the condition of the teeth without an unpleasant classic dental cast. The condition of the teeth is then displayed in 3D on a computer screen and this is referred to as a digital dental cast. This enables us to communicate more easily with the patient and above all to show what is going on in the mouth. For prosthetic care (veneers, bridges or implants), the laser offers exceptional accuracy and quality, shortens the time required for care and, above all, makes a visit to the dentist much more interesting and pleasant.

Postopek skeniranja traja samo nekaj minut, saj je skener zelo natančen in popolnoma nenevaren. Za pacienta ne predstavlja neprijetnosti, kot smo jo navajeni iz “starih časov”. Čas odtisnih žlic in neprijetnih občutkov med samim odtiskovanjem je mimo.With the 3Shape TRIOS 3 Wireless intraoral scanner, we create a digital 3D image of your teeth that can be easily analyzed in a properly equipped laboratory. Prosthetic replacements are made on the basis of 3D images, which guarantee complete accuracy and, thanks to the ability of the 3Shape TRIOS 3 system, also perfectly match the color of the remaining teeth.

This will make your smile even more beautiful and sustainable.

Features of the latest intraoral scanner TRIOS 3shape:

  • high accuracy of the scanned image,
  • guarantee for the most accurate dental services,
  • HD color photography,
  • immediate determination of the tooth color,
  • shorter production time of denture replacements.

The 3 Shape TRIOS 3 Wireless intraoral scanner is the latest technology in digital stomatology and is used for digital dental casts of aesthetic veneers, veneers, bridges and implant-supported dentures.

It is also used in aesthetic dentistry as a leading provider of the smile design system, with which we can plan your new smile together with you.

The 3Shape TRIOS Wireless 3 intraoral scanner also offers the possibility of making digital impressions for orthodontic regulators.